Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi, Muhasebe mevzuatları ve güncel haberler.

İSG Kanununda zorunlu olan Çalışan temsilcisi sayısı nasıl belirlenir?

.

- İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,

- Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,

- Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,

- Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,

- Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,

- İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

.

.

Henüz yorum yok. Yorum bırakan siz olun.

Yorumunuz

 

— Zorunlu *

— Zorunlu *