Ana Sayfa » Soru Cevap » İSG Kanununda zorunlu olan Çalışan temsilcisi sayısı nasıl belirlenir?

– İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,

– Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,

– Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,

– Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,

– Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,

– İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

Bir Cevap Yazın